Keuze uit: ✔️ Afhalen in Leusden ( dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht ) ✔️ Verzenden ( gratis vanaf € 50,- )

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lieve Wensen

 

 1. Bedrijfsinformatie

Lieve Wensen

Koningin Julianalaan 42

3832 BE Leusden

E-mail: info@lievewensen.nl

KvK-nummer: 62477455

BTW-identificatienummer: NL109978419B02

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. De bedenktijd geldt niet voor de klant die niet als consument handelt.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lieve Wensen.

Dag: Kalenderdag.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Het herroepingsrecht geldt niet voor de klant die niet als consument handelt.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lieve Wensen (hierna “Lieve Wensen” of “wij” of “ons” genoemd) alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten tussen Lieve Wensen en haar klanten. De klant wordt hierna ook “je” genoemd.

Door gebruik te maken van de website www.lievewensen.nl (hierna “de website” genoemd) en/of het plaatsen van een bestelling accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande voorwaarden.

 

 1. Prijzen en leveringskosten

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief wettelijke BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. De actuele tarieven worden op de website onder het kopje “betaling en verzenden” en in de bevestiging van de bestelling vermeld.

Lieve Wensen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (kennelijke) zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op/in haar website. Aan onjuiste of onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 1. Bestelling overeenkomst

Zodra je een bestelling hebt gedaan, ontvang je van Lieve Wensen een bevestiging per e-mail. In deze bevestiging zijn de details van de bestelling opgenomen en de verschuldigde bedragen inclusief BTW en verzendkosten.

Als Lieve Wensen de bestelling onverhoopt niet kan leveren, dan laat zij dit zo snel mogelijk weten. Is de bestelling al betaald, dan probeert zij de betaling zo snel mogelijk via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Als terugbetaling op een andere wijze geregeld moet worden, dan zal Lieve Wensen hiervoor contact met je opnemen.

 

 1. Betaling en levering

Betaling dient onmiddellijk bij bestelling te worden gedaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling is mogelijk via iDeal (sisow), internetbankieren, bankoverschrijving of contant bij ophalen (pin betaling is niet mogelijk). Ga voor een actueel en volledig overzicht van betalingswijzen, verzendmogelijkheden en kosten naar “betaling en verzenden” op de website.

Indien je met enige betaling in gebreke blijft, is Lieve Wensen gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Lieve Wensen streeft ernaar om te leveren binnen 3 tot 5 werkdagen nadat de betaling is ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen en aangegeven vakanties tellen hiervoor niet mee. De genoemde levertijd is slechts indicatief.

Als plaats van levering geldt het woonadres (in Nederland) dat je hebt opgegeven bij de bestelling. Bestellingen worden in principe verzonden via Post NL. Voor pakketten ontvangt u een track & trace code. Lieve Wensen levert niet in het buitenland, tenzij anders overeengekomen.

Bestelde artikelen kunnen ook worden opgehaald op het vestigings- en bezoekadres van Lieve Wensen. Ophalen gaat alleen op afspraak. Stuur hiervoor een e-mail of een Whats-App berichtje aan Lieve Wensen. Uiteraard komen er dan geen verzendkosten bij.

Het feit dat producten op enig tijdstip op de website worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten te allen tijde verkrijgbaar zijn. Als een artikel uitverkocht is, wordt dit aangegeven op de website. Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden om het alsnog te bestellen.  

Als een artikel niet meer leverbaar is, dan zal je bestelling niet tot een bindende overeenkomst leiden. Wij vergoeden dan het eventueel al betaalde aankoopbedrag.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lieve Wensen tot het moment van bezorging, tenzij de overeenkomst is aangegaan door iemand die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

 1. Herroepingsrecht / retourzending

Voldoet een artikel niet aan je verwachting, dan heb je het recht het artikel te retourneren. Het is mogelijk om een (deel van de) bestelling te annuleren of retourneren. Je kunt de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelde artikelen.

Het is ook mogelijk een deel van de bestelling te annuleren als je bepaalde artikelen wel en andere niet wilt houden. Neem hiervoor contact op met Lieve Wensen. De verzendkosten die je maakt voor het retourneren, worden niet door Lieve Wensen vergoed.

Als je je bestelling (deels) wilt retourneren, breng ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte, door gebruik te maken van het herroepingsformulier wat je op de website aantreft onder “herroepingsformulier” of door een e-mail te sturen naar info@lievewensen.nl Stuur de artikelen daarna netjes ingepakt en voldoende gefrankeerd binnen 14 dagen terug naar het onderstaande adres.

Wij zullen proberen om het geld exclusief verzendkosten zo snel mogelijk via de door jou gebruikte betaalmethode (terug) te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat wij de artikelen hebben ontvangen in originele staat en verpakking. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil of gewijzigd mogen zijn. Het verzendrisico ligt bij jou en je blijft verantwoordelijk voor artikelen tot ontvangst door Lieve Wensen Lieve Wensen. Als terugbetaling op een andere wijze geregeld moet worden, dan zal Lieve Wensen hiervoor contact met je opnemen.

Je kunt het artikel ook terugbrengen op het vestigings- en bezoekadres van Lieve Wensen. Dit gaat alleen op afspraak. Stuur hiervoor een e-mail aan Lieve Wensen. Het geld wordt teruggestort op de bij Lieve Wensen bekende of opgegeven bankrekening.

 

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht zoals bedoeld in het vorige artikel geldt niet in het geval dat het product gemaakt is volgens de door jou opgegeven specificaties of persoonlijk van aard is. Denk aan een artikel met jouw persoonlijke tekst of met jouw naam, adres, etc.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

De artikelen van Lieve Wensen voldoen aan de overeenkomst en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 

Lieve Wensen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Lieve Wensen gebruik maakt.

Lieve Wensen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou of derden.

Lieve Wensen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor enige vorm van gevolgschade. Iedere aansprakelijkheid van Lieve Wensen is beperkt tot maximaal het totale bedrag van je bestelling.

De hiervoor genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lieve Wensen.

 

 

 1. Maat- en kleurverschil

Hoewel Lieve Wensen er alles aan doet om de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kan het voorkomen dat een maat of kleur iets afwijkt van het getoonde artikel op de site. Werkelijke kleuren en patronen kunnen iets verschillen van die op uw scherm. Dit komt door verschillen in computersysteem, instellingen en ook door gebruik van natuurlijke materialen. Zulke kleine afwijkingen geven je niet het recht het artikel te retourneren (uitzondering herroepingsrecht).

 

 1. Kortingscode

Lieve Wensen maakt soms gebruik van kortingscodes. Als je een kortingscode hebt ontvangen, is deze eenmalig geldig voor een periode van maximaal 3 maand. De kortingscode kan alleen online ingeleverd worden tijdens het bestelproces.

 

 1. Wijzigingen

Lieve Wensen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De voorwaarden die ten tijde van je bestelling te vinden zijn op de website zijn de dan geldende voorwaarden.

 

 1. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op de website berusten bij Lieve Wensen of licentiegevers. De inhoud (bijvoorbeeld afbeeldingen en teksten) mag niet worden gekopieerd, opgeslagen, gebruikt of op andere manier worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van Lieve Wensen.

 

 1. Privacy

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In verband met de uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening verwerkt Lieve Wensen persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt Lieve Wensen gegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven en/of om je te informeren over interessante aanbiedingen en in verband met bezoek aan de website. Lieve Wensen maakt ook gebruik van de door jouw geboden toegang tot sociaals, media, waardoor wij toegang hebben tot je gegevens.

Je gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven, of dat toegestaan of verplicht is op basis van de geldende wet- of regelgeving.  

Als je toestemming voor het gebruik van je gegevens wilt intrekken, of andere vragen hebt over je gegevens die Lieve Wensen verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@lievewensen.nl. Of ga voor de volledige uitleg over privacy & cookiebeleid naar de link onder aan onze webwinkel: Privacy & Cookiebeleid.  

 

 1. Klachten

Indien je niet tevreden bent over een artikel of over de dienstverlening, neem dan contact op met Lieve Wensen. Dat geldt ook wanneer een artikel bij aflevering defect is of er iets is misgegaan in het bestelproces. Je kunt contact met ons opnemen via ons contact formulier linkje staat onder aan ons webwinkel: contact formulier. Of per e-mail: info@lievewensen.nl.

Op dat e-mailadres kun je ook met al je vragen terecht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

 

– Oktober 2022–